European Heritage Days

Journées européennes du patrimoine
Loading
Loading Map

Hallehuisboerderij met een rietgedekt wolfsdak, waarvan het dak rechts ter hoogte van het voorhuis is opgetild. De gevelindeling is opmerkelijk, met name het smalle venster aan de rechterzijde. Als veldnaam werd de naam Ossenweide in 1648 in het verpondingskohier (de verponding was een belasting op alle onroerende goederen waaruit inkomsten werden verkregen) van Nijbroek voor het eerst vermeld. De huidige boerderij dateert volgens het jaartal op de voorgevel uit 1719.

Please find information about this event here:

http://www.openmonumentendag.nl/monument/voorst-ossenweide/

About

September 12th 2017 - September 13th 2017

Plan mijn route >>

16 visitors have been on this event.

Have you been there as well?

Let us know:
or

share your story with others.

visit website:
http://www.openmonumentendag.nl/monument/voorst-ossenweide/